Profilaksa

Vakcinacija pasa i mačaka protiv infektivnih bolesti i besnila i njihovo obeležavanje, tretmani protiv unutrašnjih i spoljnih parazita

Proces imunizacije štenadi i mačića sprovodi se kroz trokratnu vakcinaciju protiv infektivnih bolesti u periodu starosti od 6-8 nedelja prvi put ,10-12 nedelja drugi put i 14-16 nedelja treći put čime se postiže zadovoljavajući imunološki nivo koji se održava celog života jednokratnim godišnjim revakcinacijama. Nekoliko dana pre svake vakcinacije neophodno je životinju očistiti od crevnih parazita jer se jedino tako postiže zadovoljavajući imunološki odgovor na uneti antigen. Vakcinušu se isključivo zdrave i od parazita slobodne jedinke .

Vakcinacija pasa i mačaka protiv besnilai njihovo čipovanje je zakonska obaveza vlasnika pa je neophodno da svaka jedinka starija od četiri meseca bude vakcinisana protiv besnila i obeležena mikročipom pri čemu dobija pasoš kao zvanični dokument u koji se unose podaci o godišnjim revakcinacijama protiv besnila i infektivnih bolesti pasa i mačaka kao i o drugim tretmanima.Samo životinje obeležene i vakcinisane na ovaj način uz odgovarajuću dokumentaciju mogu putovati u zemlje evropske unije i dalje.