Dr  Nenad Petrović

Doktor veterinarske medicine


Zvanje: Doktor veterinarske medicine

Obrazovanje: Fakultet veterinarske medicine                      Beograd

Kontakt telefon: 0641874835 i 0603946936

Mail: nenad@dezurniveterinarbgd.com


 

 

 


 

Osnovni podaci

Dr vet. med. Nenad Petrović diplomirao na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu 2008. godine Kliničko iskustvo sticao radom na klinici za male životinje FVM i dugogodišnjim radom u maloj praksi.

Predmet interesovanja:

- Urgentna stanja u veterinarskoj medicini

- Hirurgija mekih tkiva

Poseduje licencu Veterinarske komore za obavljanje veterinarske delatnosti